• STOPING
  • STOPING
  • STOPING
  • STOPING
kuzel

Dopravné značenie

Realizujeme kompletné vodorovné dopravné značenie - predznačenie, nástreky i odstraňovanie pre diaľnice, cesty, parkoviská, letiská, cyklistické chodníky ...
kuzel

Ľudia, technika, materiály

Profesionálny tím strojníkov, moderná technika, kvalitné farby a plasty sú zárukou spokojnosti našich klientov ...

STOPING s.r.o. sme držiteľmi certifikátov

STOPING s.r.o. sme držiteľmi pečate spoľahlivosti

Profil spoločnosti STOPING, s.r.o.

STOPING, s.r.o. vznikla v decembri 1996. Firma pôsobí na celom území Slovenskej republiky

STOPING, s.r.o. vykonáva dopravné značenie na cestách I., II. a III.triedy, miestnych a mestských komunikáciách ako aj na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách.

STOPING, s.r.o. zamestnáva strojníkov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s vykonávaním dopravného značenia. Patria medzi špičky strojníkov na Slovensku. Pracovné čaty od vzniku spoločnosti pracujú v nezmenenom zložení.

STOPING - práce na ceste